Trang web cá cược Baccarat uy tín

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Tin tức

Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học tổ chức sinh hoạt chuyên đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh” (30/10/1963 – 30/10/2023)

Thực hiện theo hướng dẫn số 591- HD/ĐU, ngày 22/9/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Hạ Long về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 -30/10/2023), sáng ngày 03/10/2023, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)”.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hạ Long khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 9/2023Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 27/03/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 24/04/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 20/05/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 25/06/2022